SLU-nyhet

Börja kulturnatten med stekta insekter

Publicerad: 10 september 2014

Ekologicentrum på SLU har öppet hus klockan 10–13 under Kulturnatten i Uppsala den 13 september. Besökarna kan bland annat smaka på stekta larver och testa sin hund på vargdoft. Vi bjuder också på levande stationer med snytbaggar, bin, daggmaskar och andra smådjur, visning av jordbruksgrödor samt kortföreläsningar om GMO och hur man räknar vargar. Många forskare är på plats för att diskutera sin forskning. Sagostund och teckningstävling för barn.

Det är första gången Ekologicentrum, som forskar och undervisar om ekologiska samspel och växtproduktion på åker och i skog, deltar i Kulturnatten. För Uppsalaborna är det en bra chans att få träffa Viltskadecenter och viltforskare som i vanliga fall håller till i Grimsö. Jens Karlsson kommer att demonstrera hur hundar tränas och används i rovdjursförvaltningen. Det finns också möjlighet att ta med sin egen hund och testa hur den reagerar på vargdoft. På rovdjurstemat tar Ekologicentrum också upp utbredningen av varg och lo i Sverige och Uppsala, att järven sprider sig söderut och snöleoparder i Mongoliet.

Vi bjuder också på insekter i många former – till exempel rykande färska från spisen. Nyfikna Uppsalabor har möjlighet att bli först i bekantskapskretsen med att smaka på det som kan bli vardagsmat i framtiden. Åke Lindelöw och Laura Riggi berättar om insekters betydelse som mat. Besökarna är också välkomna att ta upp en snytbagge i handen och lyssna till vad forskare på Ekologicentrum gör för att minska skadorna från denna skalbagge i skogen.

På en station kan besökarna se naturliga fiender "in action". Det är till exempel jordlöpare som äter bladlöss och därmed bidrar till att minska angreppen på grödor. Om vi gynnar de naturliga fienderna i jord- och skogsbruket ökar den biologiska bekämpningen av skadeinsekter.

Besökarna kan också titta in i ett bisamhälle och få lära sig mer om SLU:s forskning om bins sjukdomar och hälsa.

Ett annat tema är grödor. Kom och titta vilken betydelse dieten har för markanvändningen. Vi tar också upp ett framtida ogräshot – malörtsambrosian, vars pollen ger upphov till en besvärlig allergi och är ett stort problem längre söderut i Europa. Forskare på Ekologicentrum studerar hur den klarar sig i Sverige.

Maj-Lis Petterson från Odla med P1 är på plats för att svara på trädgårdsfrågor.

Vi vill att våra besökare ska ha roligt men också få med sig nya insikter om några av vår tids ödesfrågor: Hur ska vi bruka skog och jord utan att utarma den biologiska mångfalden? Hur kan vi bevara de tjänster som ekosystemen förser oss med, såsom pollinering, markens upptag av växthusgaser och biologisk kontroll? Hur får vi bukt med ogräs och skadeinsekter utan att skada miljön?

Se fullständigt program
http://www.slu.se/oppet-hus-pa-ekologicentrum

Kontakt

Åke Lindelöw, fältentomolog
018-67 23 37, 070-643 33 17, Ake.Lindelow@slu.se

Lars Andersson, professor i växtodlingslära
018-67 33 66, 070-344 39 76, Lars.Andersson@slu.se  

Anna Lundmark, kommunikatör
018-67 23 35, Anna.Lundmark@slu.se

Vi hjälper journalister att få kontakt med de forskare som deltar, både innan och i samband med Öppet hus.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson