SLU-nyhet

Kursstart för framtidens ledare inom bioekonomi

Publicerad: 01 september 2014

Deltagare från 13 länder har idag samlats för tiodagarskursen "Summer School on Food Security, Safety and Quality" vid SLU. Deltagarna får förutom ämnesspecifika kursmoment även träning i ledarskap - en utbildning för framtidens ledare inom bioekonomi.

Kursen är ett inititativ från Global Challenges University Alliance (GCUA), som har som mål att underlätta för framtidens ledare inom bioekonomin att skapa egna globala nätverk tidigt i karriären.

Ett 40-tal deltagare från tretton länder deltar vid kursen "Summer School on Food Security, Safety and Quality". Foto: Li Gessbo, SLU.

De cirka 40 doktoranderna och masterstudenterna som deltar blir specialister inom livsmedelsområdet. Ett spännande kursinslag blir gästföreläsningar av Hans Rosling och Johan Rockström om global demografi och "planetary boundaries".

Fakta:

Läs mer om kursen och samverkan genom Global Challenges University Alliance i vicerektor Johan Schnürers inlägg i Rektorsbloggen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo