SLU-nyhet

Nytt bättre system för studentdokumentation

Publicerad: 16 september 2014

SLU kommer att få ett nytt system för studentdokumentation. Det nya systemet heter Ladok3 och ersätter nuvarande Ladok. Systemet kommer att bli mer användarvänligt och beräknas vara driftsatt i sin helhet senast 2017.

Ladok3 är nästa generations studieadministrativa systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Systemet kommer att bli webbaserat och fokusera på självservice vilket bidrar till bättre och säkrare service till våra studenter och doktorander.

Bland annat kommer stöd för individuella studieplaner att byggas in i systemet vilket bidrar till bättre planering och uppföljning för dig som är student.

Under hösten 2014 kommer förslag på funktionalitet för studentgränssnittet i Ladok3. Nyheter inom projektet publiceras på Ladok3 webbsida på medarbetarwebben.

Läs mer om Ladok3 på medarbetarwebben>>


Kontaktinformation
Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se