SLU-nyhet

"Skogsbruket bör göra mer för att stävja bränder"

Publicerad: 04 september 2014

Skogsbruk kan utlösa bränder, nu senast branden i Västmanland som är den största på minst 100 år. Skogsbruk påverkar också brandrisken i positiv och i negativ riktning och mer kan göras för att minska den. Det måste beaktas av den utredning som regeringen tillsatt för att se över beredskapen. Det skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet I en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Brandrisken påverkas av flera skogliga åtgärder. Hur de kan anpassas för att minska risken måste analyseras i den utredning om branden i Västmanland som regeringen nu tillsatt. Utredaren ska bland annat belysa förebyggande åtgärder mot skogsbrand. Såväl olika möjligheter som konsekvenser måste då behandlas. En svår balansgång mellan brandrisk, ekonomi och naturvård kan förutses, liksom behov av mer forskning, skriver Nohrstedt bland annat i artikeln.

Läs artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skogsbruket-bor-gora-mer-for-att-stavja-brander_3879530.svd.


Kontaktinformation