SLU-nyhet

SLU tar helhetsgrepp på forskning om skogsbranden

Publicerad: 19 september 2014

Den 16–17 september träffades 24 forskare från 16 av SLU:s institutioner samt CBM (Centrum för Biologisk Mångfald) i Sätra Brunn för att samordna forskning relaterad till sommarens stora brand i norra Västmanland och dess långsiktiga effekter. Många tankar och idéer togs upp till diskussion. Det var tydligt att forskningsintresset sträcker sig från rena naturvetenskapliga frågeställningar till samhällsvetenskapliga studier, inkluderande frågeställningar kring miljö och produktion. Behovet av tvärvetenskapliga studier om hur människan och samhällen påverkas och berörs av en så omfattande skogsbrand lyftes fram.

SLU är genom sin breda kompetens, tydliga sektorsroll och geografiska läge (Skogsmästarskolan och Grimsö forskningsstation ligger bara några mil från den brända skogen) en viktig aktör för att bygga upp en forskningsinfrastruktur som under längre tid framöver kan samordna studier relaterade till branden.

– Detta skulle leda till bättre effektivitet i användningen av forskningsmedlen och dessutom underlätta i kontakterna med lokalbefolkningen och drabbade markägare, säger docent Grzegorz Mikusiński som fått uppdraget att sammankalla forskarmötet.

Formerna för en sådan forskningsinfrastruktur kommer att vidare diskuteras inom SLU.

Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU stod bakom arrangemanget.

För vidare information kontakta docent Grzegorz Mikusiński
0222 349 56


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se