SLU-nyhet

SLU-veterinär får pris för utveckling av kirurgiska implantat

Publicerad: 18 september 2014

Under årets stora sammankomst för Sveriges kirurger, Kirurgveckan, tilldelades Odd Höglund föreningen SIKT:s stora forskningspris. Odd Höglund är veterinär och lektor i kirurgi vid SLU, och utvecklar kirurgiska implantat för säkrare och förenklad kirurgi.

När Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi (SIKT) delade ut årets stora forskningspris gick det i år till en SLU-anställd veterinär, Odd Höglund. Priset delades ut vid årets sammankomst för Sveriges kirurger, Kirurgveckan, i slutet av augusti.

Nya kirurgiska tekniker utvecklas vanligen för att möjliggöra snabbare, enklare och säkrare ingrepp, med minskad risk för komplikationer och snabbare återhämtning. Odd Höglund vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper har utvecklat implantat som är baserade på självlåsande band som förenklar riskmoment inom kirurgin, vilket är till nytta både för kirurgen och för patienten. Banden, som kan liknas vid buntband, är resorberbara, vilket innebär att de efter hand bryts ned av vävnaden och därmed kan lämnas kvar i kroppen.

Odd Höglunds första implantat var konstruerade för att förhindra blödning. Prissumman ska användas för fortsatt utveckling av implantaten, och närmast handlar det om anpassning för användning inom urologi och vid operation vid tjocktarmscancer.

– Priset innebär en viktig stimulans och också ett synliggörande av potentialen i tekniken, säger en glad Odd Höglund. Det här är en innovation som har utvecklats inom veterinärmedicinen vid SLU i samverkan med medicinteknisk industri, men det finns många möjliga tillämpningar inom humansjukvården.


Mer information

Odd Höglund, DVM, PhD
Institution för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 13 28, 070-329 89 50, Odd.Hoglund@slu.se

Pressbild (får publiceras fritt i artiklar om denna nyhet, källa ska anges)


Odd Höglund. Foto: SLU

Hemsida
http://www.slu.se/odd-hoglund

Publikationer
http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/

Länk till avhandling: http://pub.epsilon.slu.se/8589/  
(Beskriver utvecklingen av det resorberbara implantatet, LigaTie®)

Länk till SIKT: http://www.laparoskopi.nu/

Mer information på www.LigaTie.com


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson