SLU-nyhet

Slutreplik i debatt om skogsbrandsreservat

Publicerad: 16 september 2014

Det förslag som framfördes av 21 professorer i DN Debatt om att skapa ett reservat av brandområdet i Västmanland har följts av en serie repliker. Nu kommer förslagsställarnas slutreplik.

"Att bilda ett reservat i det brandhärjade skogsområdet betyder inte att äganderätten behöver ändras, utan det kan genomföras genom långsiktiga avtal med god ersättning. Hur reservatsbildningen skulle kunna genomföras är dock upp till våra politiker, myndigheter och berörda markägare. Vi har velat peka på det faktum att området nu är av unikt biologiskt värde. Potentialen är mycket stor för biologisk mångfald, friluftsliv och andra ekosystemtjänster." Så skriver de 21 professorerna, varav 15 från SLU, i sin slutreplik i DN Debatt.

Länk till slutreplik (med länkar till övriga debattinlägg)
http://www.dn.se/debatt/mycket-att-vinna-pa-att-inratta-ett-reservat/


Kontaktinformation