SLU-nyhet

Storslam för SLU Umeå i Formasutlysning

Publicerad: 25 september 2014

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi kapade hem 10 procent av forskningsrådet Formas utlysning för skogsråvaror och biomassa för en biobaserad samhällsekonomi.

Det är forskarna Paul Geladi och Sylvia Larsson som tilldelats drygt 5 respektive 3,5 miljoner kronor för projekten "Kostnadseffektiv skräddarsydd utvinning av värdefulla kemikalier från lågkostnadssortiment av barrträd" (Geladi) och "Höghastighetstorkning av skogsindustriellt slam i vakuum" (Larsson). Deras projekt motsvarar 10 procent av den totala utlysningen.

Harry Wu, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi  vid SLU Umeå, tilldelas närmare 5,1 miljoner kronor för projektet "Urval för elitpopulation av tall för uthållig produktion av nya bioenergi- och kolhydratprodukter.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se