SLU-nyhet

Studentwebben får gott betyg av studenterna i ny undersökning

Publicerad: 18 september 2014

Innan sommaren genomfördes en undersökning bland studenterna på SLU om studentwebben. Undersökningen visar att hela 57 procent tycker att studentwebben är mycket bra eller bra. Endast 9 procent tycker att webben är dålig eller mycket dålig.

Under maj-juni genomfördes en enkät om studentwebben. Syftet var att undersöka vad studenterna tycker om studentwebben samt hur ofta och i vilket syfte de besöker webbplatsen. 817 personer svarade på enkäten och svarsfrekvensen var god.

Enkäten visar att SLU:s studentwebb överlag är bra. 92 procent av de tillfrågade tyckte att studentwebben antigen var okej (35%), bra (46%) eller mycket bra (11%).

På frågan om vilka funktioner man använder sig av är det tydligt att mejlen, kurshemsidor (Slunik) och Fronter är de mest använda funktionerna medan kalendariet och studentnyheterna används mer sällan. För att möta detta kommer webbredaktionen att försöka arbeta med fler studentspecifika nyheter och informera verksamheten hur man använder sig av kalendariet riktat till studenter.

55 procent av de tillfrågade var inne på studentwebben dagligen och 22 procent anger att de besöker webben 2-3 gånger per vecka. 11 procent besöker studentwebben en gång i veckan. Studentwebben har alltså många återkommande besök vilket ställer krav på att innehållet på webbsidaorna uppdateras och känns aktuella.

Sista frågan i enkäten handlade om hur studentwebben kan bli bättre. Här fick studenterna skriva fritextsvar. Svaren visar fyra centrala teman som är återkommande.

  • Studenterna tycker att Slunik fungerar dåligt och systemet inte tillgängligt.
  • Man tycker att det är för många inloggningar till de olika funktionerna på studentwebben.
  • Svårt att hitta information och dålig sökfunktion.
  • Man efterfrågar ett enhetligt schemasystem.

När det gäller kurssidorna (Slunik) så har vi integrerat systemet med studentwebben vilket har ökat tillgängligheten markant. Det går numera att komma åt kurssidorna från mobilenheter och surfplattor.

I dagsläget har studentwebben tre inloggningar för att nå all funktionalitet. Vi vet att detta kan upplevas irreterande och vi ser därför över om det finns någon lösning på problemet.

Alla som arbetar med studentwebben tänker kontinuerligt på innehåll och struktur för att studenterna ska hitta relevant information. Vi har även skapat en sida med tips där vi går igenom olika funktioner på studentwebben för att underlätta för studenterna.

I enkäten kom det även fram att studenterna önskar ett enhetligt schemasystem. SLU arbetar just nu med att införa ett sådant schema i vårt lokalbokningssystem som heter Kronox.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se