SLU-nyhet

Torleif Ingelög får Mårten Carlssons pris 2014

Publicerad: 09 september 2014

Torleif Ingelög, f.d. naturvårdsråd vid SLU, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2014, som erkänsla för sina livslånga insatser för att främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom områdena naturvårdsbiologi och ekologi. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med promotionshögtiden den 4 oktober.

Torleif Ingelög är en av pionjärerna när det gäller naturvårdshänsyn i jord- och skogsbruk. Hans kanske största insats för SLU och samhället i övrigt är skapandet av ArtDatabanken och dess framgångsrika verksamhet. Som chef för ArtDatabanken under åren 1990–2007 ledde han utvecklingen av vad som kom att bli det svenska samhällets centrala instans för kunskap om arter.

Inom ArtDatabankens ram har en rad verksamheter tagit form under Torleif Ingelögs ledarskap. Han startade och ledde under flera år den viktigaste årliga konferensen för natur- och miljövårdare i Sverige, Flora- och faunavårdskonferensen. Han ledde också uppbyggnaden av Svenska artprojektet, som i form av Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna presenterar landets flercelliga arter i text och bild – den första volymen fick det s.k. Svenska publishingpriset och nominerades till Augustpriset. En stor del av den taxonomiska forskning som bedrivs i Sverige idag leds från SLU inom ramen för Svenska artprojektet.

Under Torleif Ingelögs ledning fick ArtDatabanken också ansvaret för databasen Artportalen. Där insamlas stora mängder artinformation av intresserade människor runt om i landet, vilket ger ökad kunskap om våra arter och därmed ett allt bättre underlag för det svenska naturvårdsarbetet.

Torleif Ingelög var också en av initiativtagarna till Centrum för biologisk mångfald (CBM) som är ytterligare en centrumbildning med placering vid SLU. Visionen var att CBM skulle vara ett komplement till ArtDatabanken, och i samverkan med andra aktörer initiera och samordna forskningsprojekt med inriktning inte bara på arter utan på hela biodiversitetsområdet.

Torleif Ingelög har varit både visionär och genomförare och har på ett utmärkt sätt arbetat med universitetets tredje uppgift – samverkan med det omgivande samhället – långt innan detta formulerats som ett speciellt mål. Genom åren har han skrivit eller medverkat i ett antal böcker som har ökat medvetenheten om natur- och miljövårdsfrågorna inom de areella näringarna. Floravård i skogsbruket, Den levande döda veden, Det nya landskapet och Floravård i jordbrukslandskapet är goda exempel. Han avslutade sin karriär vid SLU 2013 med den uppmärksammade boken Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige. I detta pionjärarbete presenteras på ett medryckande sätt kunskapen om våra samlingar och hur dessa kan användas för forskning, samhällsplanering m.m.

Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU instiftades 1995 och delas ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s rektor under åren 1982–1994. De senaste pristagarna har varit:

  • År 2012: Statskonsulent Margareta Stigson
  • År 2010: Docent Torgny Wiederholm
  • År 2008: Professor Hans Andersson
  • År 2006: Jägmästare Roger Asserståhl
  • År 2004: Agr dr Olle Pettersson
  • År 2002: Forskningsledare Bengt Ehnström
  • År 2000: Driftledare Torsten Kellander

Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson