SLU-nyhet

VHC invigt med pompa och ståt

Publicerad: 11 september 2014

Nu är VHC invigt efter konstens alla regler. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var förtjust över det han fick se och tyckte att alla studenter var att gratulera som får plugga i VHC.

Se filmen här (ungefär tio minuter)

 

Den 10 september invigde landsbygdsminister Eskil Erlandsson Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. VHC knyter samman utbildning, forskning och klinisk verksamhet och är en av världens mest moderna anläggningar inom sitt område. ”För djurens, miljöns och människans framtid” är parollen.


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson inviger VHC.

Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson belyste i sitt tal UDS roll i det unika samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass som VHC är. 

– UDS fyller en rad viktiga funktioner. UDS är en förutsättning för att vi ska ha en högkvalitativ veterinärutbildning och en stark klinisk patientnära forskningsverksamhet. Vi skapar samhällsnytta även utanför universitetet genom att vara remissinstans och källa till expertis. Vi har ett starkt kundfokus och kan erbjuda djuren  högkvalitativ vård med specialistkompetens som inom en rad områden tillhör den främsta i Europa.


Efter invigningsceremonin bjöds de inbjudna gästerna på rundvandring i VH-fakultetens lokaler samt i Universitetsdjursjukhusets.

Den andra verksamheten i VHC är fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap där Karin Östensson är dekan.

– VHC rymmer fantastiska möjligheter när nu hela den Uppsala-baserade delen av VH-fakulteten får samlas här tillsammans med djursjukhuset. Med ”Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur” som invigdes 2012 och nu VHC har vi en grundläggande modern infrastruktur som gör oss bättre rustade för att SLU:s VH-område ska kunna ta det nationella ansvar vi har – för veterinärmedicin och husdjursvetenskap sa Karin Östensson.


Dekan Karin Östensson och djursjukhusdirektör Henrik Ericsson.


Akademiska Hus regiondirektör Peter Bohman överräcker en gåva till SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Efter inledande tal av rektor Lisa Sennerby Forsse och därpå följande trumpetfanfar var det så dags för landsbygdsminister Eskil Erlandsson att avtäcka den mässingsplakett som kommer att placeras innanför entrén till minne av invigningen. Eskil Erlandsson gratulerade de studenter som får möjlighet att börja plugga i VHC. SLU har bidragit med mycket kunskap till det omgivande samhället genom åren och nu får universitetet ännu bättre förutsättningar för forskning och utbildning, avslutar Eskil Erlandsson.


SLU:s Studentkör.


Huvudpersonerna. Från vänster: djursjukhusdirektör Henrik Ericsson, dekan Karin östensson, rektor Lisa Sennerby Forsse samt landsbygdsminister Eskil erlandsson som står bredvid mässingsplaketten med texten om att VHC invigdes just denna dag.


Efter invigningsceremonin visades VHC upp och stationer i huset beskrev olika verksamheter. Här berättar studierektor Jan Olovsson om Husdjursprogrammet för Lisa Sennerby Forsse.

Foto samtliga bilder: Viktor Wrange/SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert