SLU-nyhet

Agrarhistoria till Stad och land

Publicerad: 26 november 2014

Avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för ekonomi ska från och med 1 januari 2015 organisatoriskt tillhöra institutionen för stad och land.

Motiv till flytt

Institutionen för stad och land bildades 2006 och därefter har gruppen som arbetar med landsbygdsutveckling expanderat.

Ämnesmässigt ligger landsbygdsutveckling och agrarhistoria nära varandra. Kontakterna med avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för ekonomi har utvecklats och blivit fler och avdelningen för agrarhistoria medverkar även i undervisning vid Stad och land.

Konsekvenser

Agrarhistoria flyttar organisatoriskt den 1 januari 2015. Den fysiska flytten sker i samband med inflyttningen i Ulls hus sommaren 2015. Flytten bedöms inte innebära några konsekvenser av betydelse för verksamheten.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo