SLU-nyhet

"Avgjort mindre gifter i eko-mat"

Publicerad: 19 januari 2015

”Oavsett andra hållbarhetsaspekter, så levererar ekologisk odling mat med betydligt lägre halter av bekämpningsmedel”, skriver SLU-forskarna Axel Mie och Ulf Nilsson i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

”Regelverket kring ekologisk produktion, med sin starka begränsning av användningen av bekämpningsmedel, driver dessutom fram en utveckling mot förebyggande och hållbara bekämpningsmetoder”, heter det också i artikeln.

http://www.unt.se/asikt/debatt/avgjort-mindre-gifter-i-eko-mat-3559657.aspx


Kontaktinformation