SLU-nyhet

“Eko-odling ger inte uthållighet”

Publicerad: 15 januari 2015

”Enligt officiell svensk statistik är skördarna betydligt lägre vid ekoodling. Detta beror främst på näringsbrist, ogräs och mindre effektiv bekämpning av svamp- och insektsangrepp.”

Det skriver SLU-forskarna Thomas Kätterer, Holger Kirchmann, Rune Andersson och Lars Bergström i en debattreplik i Upsala Nya Tidning i dag.

”På grund av låga skördar kräver ekoodling mera jordbruksmark för att producera samma mängd livsmedel. Lägre skördar vid ekoodling leder till lägre inbindning av koldioxid i växter, vilket resulterar i lägre mullhalt i marken. Detta innebär lägre bördighet på sikt och är till nackdel för klimatet”, skriver de bl a.

http://www.unt.se/asikt/debatt/eko-odling-ger-inte-uthallighet-3552647.aspx

Naturskyddsföreningens artikel:

http://www.unt.se/asikt/debatt/byt-till-ekologiskt-3526476.aspx


Kontaktinformation