SLU-nyhet

Ny vice ordförande i SLUSS

Publicerad: 23 januari 2015

SLU:s samlade studentkårer, SLUSS, har fått en ny vice ordförande - Anna Enocksson.

Anna Enocksson läser till hortonom i Alnarp. Hon har nyligen varit iväg som utbytesstudent i både Tyskland och i USA och är bara ett examensarbete bort från sin examen. Under nästan hela studietiden har Anna Enocksson varit aktiv i Alnarps studentkår, där hon har arbetat med allt från att organisera aktiviteter för utbytesstudenter till att vara kårstyrelsens ansvariga för studiebevakningen. 

Uppdraget som vice ordförande i SLUSS sträcker sig över hela 2015. 


Kontaktinformation