SLU-nyhet

Peter Högberg hörandeförsamlingens favorit

Publicerad: 15 januari 2015

Peter Högberg fick vid gårdagens omröstning i hörandeförsamlingen 21 röster, Maj-Britt Johansson 8, medan 14 röster var blanka och en ledamot avstod från att rösta.

Omröstningen skedde efter utfrågning av de båda kandidaterna, och efter det att styrelseordförande Rolf Brennerfelt redogjort för den process som lett fram till urvalet.

Resultatet av omröstningen utgör ett av underlagen för rekryteringsgruppens ställningstagande den 30 januari. Styrelsen tar i sin tur ställning till namnförslaget den 19 februari, och slutligen är det regeringen som utser den som blir ny rektor för SLU från den 1 juli.

Följ processen för utseende av ny rektor på Ny rektor 2015.


Kontaktinformation