SLU-nyhet

SLU-studenter gör nytta hos trädgårdsföretag

Publicerad: 21 januari 2015

Studenter från trädgårdsingenjörsprogrammen vid SLU i Alnarp har under 2014 utfört projekt för företag inom trädgårdsnäringen. Projektarbetena är en del aven årligen återkommande Projektkurs Trädgård.

Under 2014 har några trädgårdsstudenter undersökt handlarnas inställning till svenska tomater, hur läplanteringar bäst kan utformas hos en grönsaksodling på Gotland, och hur fuchsia kan tillväxtregleras med alternativa metoder.

Andra studenterhar studerat biologisk bekämpning av mjöldagg och rotgallnematoder i växthusgurka, samt växtskyddsåtgärder mot frostfjäril för en ekologisk fruktodling på Österlen.

En  studerande på trädgårdsingenjörernas designprogram  har gjort ett designförslag för en pedagogisk mötesplats på Lindängelund; en ny stadspark och rekreationsområde som är på gång i Malmö.

Kursen är ett samarbete mellan LRF-Trädgård, Partnerskap Alnarp och SLU.


Kontaktinformation