SLU-nyhet

Statsägd skog i Kina bör förvaltas mer hållbart

Publicerad: 27 januari 2015

I Kina finns det många statsägda skogsbolag med starka lönsamhetskrav. Forskare vid SLU har funnit att den kinesiska staten har möjlighet att påverka bolagen mot mer skyddad skog och återbeskogning, så att även extensivt brukande i form av jordbruk, svampplockning etc. kan utvecklas.

I nordöstra Kina. finns det sammanlagt 75 statsägda skogsföretag, så kallade State-owned forest enterprises (SOFEs). De ligger i provinserna Heilongjiang och Jilin, samt i den autonoma regionen Inre Mongoliet och spelar en viktig roll vad gäller både virkesproduktion och bevarande av ekologisk stabilitet i regionen. 

Skogsekonomerna Peichen Gong och Göran Bostedt vid SLU har, tillsammans med kollegor i Kina, undersökt hur den kinesiska statens olika policyåtgärder påverkar dessa SOFEs agerande.

Även om dessa SOFEs i praktiken sköts som privata bolag, har de myndigheter som övervakar dem ett stort inflytande. Deras avverknings- och investeringsbeslut styrs av myndigheternas årliga utvärderingar, vilket i förlängningen påverkar utvecklingen av skogsresursen i nordöstra Kina.

Faktorer som ledde till en minskad avverkning och ökade satsningar på återbeskogning var främjande av förvaltningen och utnyttjandet av icke-virkesrelaterade resurser, såsom extensivt jordbruk och boskapsskötsel, samt plockande av svamp, örter och vilda grönsaker, samt myndighetsreformer syftande till att öka skyddet för vissa skogsområden, Samtidigt har andra myndighetsreformer, som syftat till att öka den årliga avverkningen, påverkat utvecklingen av skogsresursen negativt i regionen.

Idag är bristen på äldre skog den största anledningen till de utmaningar som dessa SOFEs möter.

Enligt forskarna är den enda långsiktigt hållbara lösningen att reducera det lönsamhetskrav de kinesiska myndigheterna idag ställer på SOFEs, så att de kan prioritera en förstärkning av skogsresursen, dvs. återbeskoga och dämpa avverkningstakten.

De kinesiska myndigheterna har sedan hösten 2014 infört ett totalt avverkningsstopp i provinsen Heilongjiang, se länk nedan. Avverkningsstoppet kommer att vara i minst 20 år, och om det är framgångsrikt vidgas till andra provinser i nordöstra Kina.

Studien är publicerad i tidskriften Environment and Development Economics. Studien är resultatet av ett samarbete mellan SLU, Beijing Forestry University och Peking University och har prisbelönats av Chinese Society of Forestry


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se