SLU-nyhet

”Stora virkesförråd ingen intäkt för framgång”

Publicerad: 08 januari 2015

”Modern forskning visar … att det finns alternativa skogsbruksformer som kan ge högre lönsamhet i skogsbruket samtidigt som miljövärden kan förbättras. Finland har nyligen reviderat skogspolitiken och regelverken med hänsyn till detta.”

”Låt oss inte se Sveriges höga virkesförråd som ett bevis på att svensk skogspolitik har lyckats.

Sverige behöver, precis som Finland, en helt ny skogspolitik, till nytta för ekonomi, miljö och sysselsättning.”

Det skriver professor Peter Lohmander, SLU i en replikerande debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

http://www.vk.se/1358523/replik-stora-virkesforrad-ingen-intakt-for-framgang

Första artikeln:

http://www.vk.se/1354846/skogen-trollen-och-sagorna

 


Kontaktinformation