SLU-nyhet

”Träd i hagen gör köttproduktion klimatsmart”

Publicerad: 02 januari 2015

"Köttproduktion i hagar har uppfattats som entydigt miljövänlig. Men nu har den hotande klimatförändringen gjort att detta börjar ifrågasättas. Orsaken är att nöt och får på bete släpper ut mera växthusgaser per kilo producerat kött än gris, kyckling och ungtjurar på stall."

"Lyckligtvis kan betesdjurens utsläpp kompenseras om det i betesmarken finns växande träd som lagrar in kol och producerar bioenergi och klimatsmart virke till byggnader och möbler. Etablering av lövträdsdungar i betesmarkerna skulle göra köttproduktion där lika klimatsmart som kyckling. Men för trädetablering fordras miljöersättning för klimatnyttan på samma sätt som hållbar betning kräver ersättning för landskapsnyttan. Nuvarande rigida trädantalsregler måste också avskaffas."

Det skriver SLU-forskaren Karl-Ivar Kumm i en debattartikel i Land.

http://www.lantbruk.com/debatt/sa-kan-trad-i-hagen-gora-kottproduktion-klimatsmart 


Kontaktinformation