SLU-nyhet

Även småskaliga musterier bör vara noga med äppelkvalitén

Publicerad: 05 oktober 2015

Patulin är ett mögelgift som kan förekomma i äppelprodukter gjorda på skadad frukt. Livsmedelsverket råder därför konsumenter att endast använda frisk frukt för tillverkning av mos och must. Jenny Arnérs studie vid SLU visar dock att så inte är alltid är fallet.

Jenny Arnérs intervjustudie hos åtta småskaliga musterier visade att alla inte klassificeras som livsmedelsföretag. I praktiken omfattas de därmed inte av den kommunala livsmedelskontrollen. Alla företaget har dock ansvar för att de varor och tjänster som säljs är säkra. Småskaliga musterier som pressar äppelmust av privatodlares skörd har antagligen inte samma kontroll eller kunskap kring detta som storskaliga industriella producenter.

Mögelgiftet patulin bildas av bl.a. Penicillium expansum som tillväxer på frukten. Felaktiga lagringsförhållanden och skadad fallfrukt ökar risken för patulin i produktionen. De privatpersoner som levererar sin skörd för pressning förväntas dricka stora volymer och kan på så sätt riskera att exponeras för patulin.

Privata odlare och äppelmusterier rekommenderas därför att undvika att plocka fallfrukt och skadad frukt för lagring samt att sortera bort ruttna äpplen före mustningen.

Med anledning av Jenny Arnérs examensarbete vid SLU har Livsmedelsverkets råd förtydligats för hantering av äpplen som ska användas för tillverkning av must.


Kontaktinformation