SLU-nyhet

Först att miljöcertifieras i ny standard – SLU i Skara

Publicerad: 16 oktober 2015

Först, inte bara på SLU, utan även bland de första i Sverige. Efter tre dagars externrevision är nu SLU i Skara miljöcertifierat enligt den nya standarden ISO 14001: 2015.

Göran Granemark, extern revisor från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, var mycket nöjd med revisionen i Skara och påpekar att det idag endast är tre miljöcertifieringar i Sverige enligt det nya systemet som pågår just nu.

– I miljöarbetet finns det en ledningsgrupp som har det formella ansvaret.  Gruppen består av representanter från de skilda verksamheterna vid SLU i Skara, det innebär att man har olika kunskap med sig in i arbetet. Den nya standarden fokuserar mer på ledningens ansvar och helhetsperspektivet dvs. ett livscykelperspektiv.

Vågade och lyckades

Certifieringen gäller verksamheten vid SLU i Skara. Den består av forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor.  Den innefattar också verksamhet vid de två försöksgårdarna Lanna och Götala. 

Margareta Stigson, platschef vid SLU i Skara, berättar att ledningens genomgång sker två gånger per år och protokollet från denna är viktigt för såväl internrevisorn som externrevisorn.  

– Jag är verkligen stolt över att vi har lyckats och detta under mycket påfrestande tid för SLU-orten Skara de senaste tre åren, med flytt av utbildningar och omorganisation.  Vi var tveksamma om vi skulle våga ta steget till den nya standarden, vi vågade och lyckades. Det goda samarbetet och stöttningen från SLU:s miljöchef har också varit en viktig pusselbit för att lyckas.

All verksamhet

Innebörden för SLU i Skara är att miljöfrågorna genomsyrar all verksamhet och att man arbetar med en ständig förbättring. Avvikelserapporter kommer från alla delar av organisationen och alla kategorier av anställda. 

Ett stort tack från ledningsgruppen riktas till Karin Wallin, försökstekniker vid SLU i Skara och huvudansvarig för miljöarbetet. 

– Konkret arbetar vi igenom allt från lagefterlevnad till energiförbrukning och hur vi kan påverka denna eller vilka utbildningsinsatser som ska göras för att stimulera användandet av t.ex. miljömässig upphandling eller forskarstuderandens kunskap. Jag känner ett stort stöd från ledningen, säger Karin Wallin.

Miljöchefen vid SLU, Johanna Sennmark är också mycket nöjd.

– Nu bryter vi historisk mark och tar ett steg längre i vårt miljöarbete. Det känns både roligt, spännande och coolt att vara bland de första i Sverige som ställer om till den nya standarden. Att det gick så bra beror inte på tur utan intensivt samarbete, engagerad ledning i Skara och ett stabilt miljöarbete sedan många år.

Fakta ISO 14001:2015 

Standarden beslutades i september 2015, skillnaden mellan den nya och gamla standarden är i korthet:

Krav på analys om vad SLU:s intressenter förväntar sig av vårt miljöarbete. Intressenter kan vara studenter eller anslagsgivare.

Krav på ett stort engagemang från ledningen, viktigt är att tala om hur man kommunicerar miljöledningsarbetet.

Den nya standarden kräver ett livscykelperspektiv som den gamla saknade; det kan gälla vid inköp och upphandling men också vid bedömningen av SLU:s miljöaspekter.

Man ska ha ett bredare strategiskt angreppssätt; miljöledingssystemet ska vara integrerat i övriga ledningsprocesser.

Kontakt: Margareta Stigson, margareta.stigson@slu.se.  0705-359580Kontaktinformation
Sidansvarig: Vanja Sandgren