SLU-nyhet

Hepatit E vanligt hos vilda svenska klövdjur

Publicerad: 07 oktober 2015

I en studie av förekomsten av hepatit E-virus hos svenska klövdjur såsom vildsvin, rådjur, hjort och älg hade 22 procent en pågående eller avslutad virusinfektion. Djuren verkar inte få några symptom, men det finns en smittorisk för människor. Om detta handlar en avhandling av Jay Lin från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Tidigare studier från SVA har visat att svenska tamsvin ofta är infekterade av hepatit E-virus. Internationellt har forskare visat att människor kan infekteras av hepatit E-virus från tamsvin, vildsvin och hjortar. Infektionen är därmed en zoonos, som smittar mellan människa och djur.

Genom genetiska analyser av sex varianter av hepatit E-virus från vildsvin och tamsvinsbesättningar i Sverige, visar Jay Lin att ett utbyte av virus-arvsmassa tycks ske mellan dessa djurgrupper, vilket kan påverka virusets egenskaper och förmåga att infektera människor. Studien visar också att vildsvin och människor har smittats av hepatit-E virus som är identiska eller mycket likartade.

Av 231 undersökta älgar visade sig 29 procent vara smittade av hepatit E-virus.

– Det visade sig dock att älgens variant av viruset skiljer sig genetiskt från övriga klövdjurs hepatit E-virus, vilket troligen innebär att människor löper liten risk att smittas, säger Jay Lin.

För de internationellt beskrivna fall då människor har smittats av hepatit E genom att äta kött antas infektionen ha skett på grund av otillräckligt tillagad mat. Särskilt handlar det om kött, lever och animaliska produkter från gris, vildsvin och hjort.

– Köttet behöver hettas upp ordentligt, till minst 71 grader för att inaktivera virus. Viruset kan finnas i såväl lever, muskler som i själva blodet, säger Jay Lin.

Forskningen på detta virus har försvårats av att det inte kan odlas på ett effektivt sätt. Arbetet med avhandlingen har inneburit att nya, avancerade metoder tagits fram och optimerats för att detektera, avläsa och analysera virusets arvsmassa.

(Källa: pressmeddelande från SVA)


Jay Lin, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (SLU), samt SVA, försvarade sin doktorsavhandling Molecular characterization and prevalence of hepatitis E virus in Swedish wild animals - a zoonotic perspective vid SLU i Uppsala den 2 oktober 2015.

Mer information
Dr Jay Lin
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
070-752 23 54, jay.lin@sva.se

Länk till avhandlingen
http://pub.epsilon.slu.se/12604/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson