SLU-nyhet

Kost och fetma temat för Uppsala Health Summit 2016

Publicerad: 15 oktober 2015

Felaktig kost och livsstil gör att övervikt, fetma och relaterade sjukdomar ökar lavinartat över världen. Nästa års Uppsala Health Summit kommer fokusera på kostens betydelse för att människor utvecklar fetma. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är en av arrangörerna.

Kost och andra livsstilsfaktorer anses ligga bakom den största delen av ökningen av sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Ett av FN:s nya utvecklingsmål är att minska dödligheten från dessa sjukdomar med 30 procent fram till 2030.

Styrgruppen för Uppsala Health Summit har bestämt att Uppsala Health Summit 2016 ska fokusera på kostens betydelse, både som orsak till fetma och som grund för förändring för att uppnå de internationella målen.

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 13 procent av världens vuxna befolkning lider av fetma, och att 39 procent är överviktiga. I Sverige beräknas 15 procent av den vuxna befolkningen lida av fetma.

Uppsala Health Summit 2016 planeras äga rum om ett år, i anslutning till World Obesity Day 2016.

Läs mer om Uppsala Health Summit.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Vendela Roos