SLU-nyhet

Ny fas i upphandlingen av ett nytt forskningsfartyg

Publicerad: 22 oktober 2015

I förra veckan anordnades ett informationsmöte för ett tjugotal personer inom de organisationer som är inkopplade i SLU:s upphandling av ett nytt forskningsfartyg. Anbudstiden för företag som vill ansvara för design och konstruktionsritningar går ut i början av november, och därefter går projektet in i en ny och intensivare fas. Upphandlingen av varv påbörjas sedan under hösten 2016.

Upphandlingsarbetet leds av Åke Dagnevik. Åke är f.d. teknisk direktör på Kustbevakningen, där han genomförde många stora fartygsupphandlingar. Nu är han anställd av SLU för detta projekt.

– Vår strategi har varit att dela upp upphandlingen i tre delar, säger Åke. Först knöt vi till oss en teknisk konsult med gedigna kunskaper om fartygsbyggnation. Med hans hjälp är vi nu på väg att handla upp kompetens som kan ta fram det design- och konstruktionsmässiga underlag som behövs inför den slutliga upphandlingen av varv.

Anbudstiden för designupphandlingen går ut den 9 november. För att kunna komma ifråga måste ett företag ha erfarenheter från liknande fartygsbyggen, och kompetensen måste finnas i företaget idag.

Den 16 oktober samlades runt 20 personer, som på olika sätt är berörda av upphandlingen, i Göteborg, för att få en samlad bild av projektet. Det handlade om budgetar, organisation och tidsplaner, men också om fartygets anpassning till de verksamheter som SLU och SMHI ska bedriva. De krav som ställs på fartyget rör sådant som trålvinschhastighet, utrymmen för analys av fångster, buller och bubbelbildning som stör vid ekolodning, labbutrymmen och möjlighet att ta ombord och serva flytande mätstationer (mätbojar). Andra viktiga frågor rör säkerhet, ergonomi och fartygets miljöprestanda.

Vid mötet medverkade också Sjöfartsverket, som ska ansvara för fartygsdrift och underhåll, samt Havs- och vattenmyndigheten, som är beställare av en stor del av den miljöövervakning som fartyget är till för. Dessutom fördes diskussioner om möjligheterna att hyra ut fartyget till fler organisationer.

Fartyget beräknas vara färdigt för en premiärtur i slutet av 2018. Därefter följer en ettårig garantiperiod.

Mer information, inklusive förprojekteringsrapporten, finns i tidigare pressmeddelande från SLU – se länkar nedan.

 


 

 

Kontaktpersoner

Göran Ståhl, vicerektor för fortlöpande miljöanalys och ordförande i styrgruppen för det nya forskningsfartyget. Goran.Stahl@slu.se, tel. 070-661 82 16

Åke Dagnevik, projektledare för byggnation av det nya forskningsfartyget. ake.dagnevik@slu.se, tel. 070-209 44 04

Mattias Sköld, forskare och fartygsansvarig, Institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Mattias.skold@slu.se, tel. 070-537 87 74

Mer information

Nu börjar upphandlingen av ett nytt forskningsfartyg
(Pressmeddelande från SLU, 150413)

Regeringen tar beslut om ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg
(Pressmeddelande från Näringsdepartementet 150409)

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas
(Pressmeddelande från SLU, 140818)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson