SLU-nyhet

Öppna lärmiljöer om djurvälfärd

Publicerad: 30 oktober 2015

Hur kan man organisera och stödja lärande på gränsen mellan samhälle, universitet och andra akademiska institutioner om en hållbar utveckling och ett system för livsmedelsproduktion som står i överensstämmelse med samhällets åsikter?

Anne Algers, Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU har studerat en lokal lärmiljö som använder verksamhetsbaserat lärande i svensk livsmedelsindustri och en global lärmiljö som använder öppna digitala lärresurser (OER) i djurvälfärd. Dessutom har hon undersökt en kvalitetsgranskning av en OER i djurvälfärd. Deltagarna är forskare, lärare och studenter inom akademin och aktörer inom industrin.

Öppna lärmiljöer inom livsvetenskaper är ovanliga och svenska högskolor har hittills visat svagt intresse för OER. Samtidigt anses livsmedelskvalitet och djurvälfärd vara exempel på ämnesområden i behov av kollektiva processer, eftersom det är ämnen som är globala, tvärvetenskapliga och av betydelse för alla medborgare och ifrågasatta och riskerar att vara mer åsiktbaserade än evidensbaserade, vilket gör akademins roll viktig.

Studierna visar att lärare i högre utbildning menar att de genom samverkan i utvecklingen av OER kan utnyttja olika kompetenser och därmed göra undervisningen mer forskningsbaserad. Arbete med OER ska ses som ett kollektivt projekt och forskningen visar att det är lättare att införa OER om aktiviteterna sker i mindre och ämnesspecifika nätverk av lärare inom högre utbildning, vilket exemplifieras av lärare i djurvälfärd som dessutom baserar sin undervisning på etiska ställningstagande.

Samverkan om verksamhetsbaserat lärande mellan industri och samhälle ökar studenternas kompetens och anställningsbarhet och kan vara ett sätt att föra in nya perspektiv i akademien. Ett resultat av forskningen är också att både studenter och lärare betonar betydelsen av att studenterna inte bara är konsumenter av kunskap men också kan vara producenter av kunskap. Att öppna gränserna till akademien kan bidra till att demokratisera den högre utbildningen och omsätta teoretisk kunskap i praktiska tillämpningar och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

Verksamhetsbaserat lärande och användning av OER kan ibland utmana lärarnas auktoritet och de akademiska institutioners legitimitet, vilket kan bromsa utvecklingen. Dessutom bromsas utvecklingen av att det saknas strategier och fordras institutionella investeringar och motiverade lärare, samtidigt som undervisning prioriteras lägre än forskning. Båda lärmiljöer framkallar också motsättningar mellan involverade aktörer, som kräver förhandling.

Forskningen pekar på att man genom inkluderande aktiviteter kan öka kvaliteten av dessa metoder, t ex med initiala trepartsförhandlingar mellan industri, akademi och student i verksamhetsbaserat lärande samt kombinationen av peer review och inkluderande metoder för kvalitetsgranskning av öppna digitala lärresurser, men ökat inflytande i lärandesituationen och delningskulturer utmanar alltså strukturerna inom högre utbildning.

Anne Algers försvarar den 30 oktober sin avhandling ”Öppna lärmiljöer i livsvetenskaper - studier av öppna digitala lärresurser i djurvälfärd och verksamhetsbaserat lärande i livsmedelsvetenskap” vid Göteborgs universitet.

www.annealgers.se

Avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/40580


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson