SLU-nyhet

SLU promoverade årets doktorer

Publicerad: 06 oktober 2015

På lördagen promoverades årets doktorer vid SLU: sex jubeldoktorer, fem hedersdoktorer och 53 doktorer efter avlagda prov.

I samband med promotionsceremonien utdelades också årets pedagogiska priser, på 25 000 kr vardera. Det individuella pedagogiska priset gick till Vilis Brukas på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Vilis Brukas har, heter det i motiveringen, ”under lång tid verkat för att sätta studenternas kunskap i ett brett perspektiv, samt främjat näringslivsanknytning och ett reflekterande arbetssätt”.

Lagpriset gick till lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur som, enligt motiveringen, ”utvecklat en akademisk lärandemiljö kring kandidatexamensarbetena där lärarna stimulerar studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt förhållningssätt”. Laget leds av Ulla Myhr och övriga i gruppen är Ann Åkerskog, Lena Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdotter, Antoienette Wärnbäck och Malin Eriksson.

SLU:s förtjänstmedaljer tilldelades professor em Bo Algers (stora medaljen), ämnesrådet Catharina Stenborg Blom (guld), regeringskansliet och universitetslektor Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik.

Medaljörerna presenteras här:

http://www.slu.se/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2015/8/slus-fortjanstmedaljer-2015-till-algers-stenborg-blom-och-lindgren/

Årets sex hedersdoktorer promoverades också – läs mer om deras gärning här:

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2015/7/slus-hedersdoktorer-2015-utsedda/

Promotionshögtiden avslutades med sedvanlig bal i Rikssalen i Uppsala slott, där SLU:s nye rektor Peter Högberg välkomsttalade och påminde om att alla gästerna, liksom all mat som serverades faktiskt är resultatet av solenergi.

Vilis Brukas mottog årets pedagogiska pris vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Vilis Brukas på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap mottog årets individuella pedagogiska pris.

Ulla Myhr tog, som representant för lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur, emot det pedagogiska lagpriset. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Ulla Myhr tog, som representant för lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur, emot det pedagogiska lagpriset.

Mottagarna av SLU:s förtjänstmedaljer 2015, universitetslektor Gabriella Lindgren, ämnesrådet Catharina Stenborg och professor Bo Algers. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Mottagarna av SLU:s förtjänstmedaljer 2015: universitetslektor Gabriella Lindgren, ämnesrådet Catharina Stenborg och professor Bo Algers.

Årets hedersdoktorer: Hans Eliasson, Brian Perry, Gunnela Ståhle, Juha Hyyppä samt Charles Francis. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Årets hedersdoktorer: Hans Eliasson, professor Brian Perry, Gunnela Ståhle, professor Juha Hyyppä samt professor Charles Francis.

SLU:S rektor Peter Högberg höll välkomsttalet vid promotionsmiddagen på Uppsala slott. Foto: Jenny Svennås-Gillner
SLU:s rektor Peter Högberg höll välkomsttalet vid promotionsmiddagen på Uppsala slott.

Stämningen var hög i Rikssalen under promotionsmiddagen. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Det var hög stämning i Rikssalen under promotionsmiddagen.

Alla bilder är tagna av Jenny Svennås-Gillner


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson