SLU-nyhet

”Staten dränerar universiteten”

Publicerad: 16 oktober 2015

Akademiska Hus har aviserat en utdelning till staten på 6,5 miljarder kronor. Det är en miljard mer än företagets årliga hyresintäkter. Det är dags att ändra ägardirektiven, kräver rektorer vid 30 av Sveriges lärosäten, däribland SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i DI.

“Vi anser att Akademiska Hus är i stort behov av ett nytt ägardirektiv som tydligt fastslår att bolaget är till för en långsiktigt hållbar och ekonomiskt rimlig fastighetsförsörjning inom högskolesektorn.

Alternativt bör formen för fastighetsförsörjning för landets universitet och högskolor förändras så att lärosätena i egenskap av ägare får del av de värden som ansamlas i fastigheterna och de vinster som uppstår i fastighetsförvaltningen.

Akademiska Hus ska inte fungera som regeringens kassako för att omvandla forsknings- och utbildningsanslag till reformutrymme inom andra delar av samhället. Det är varken en strategisk, långsiktig, transparent eller renhårig politik”, heter det bl a i debattartikeln.

http://www.di.se/artiklar/2015/10/15/debatt-staten-dranerar-universiteten/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson