SLU-nyhet

Stort anslag till forskning om stresståliga växter för framtidens jord- och skogsbruk

Publicerad: 08 oktober 2015

SLU-professorerna Hans Ronne, Claudia Köhler och Jan Stenlid är medsökande i ett projekt som tilldelats nära 40 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, för forskning om stresshantering hos växter. I projektet medverkar även professorerna Stefan Björklund (huvudsökande) och Åsa Strand från Umeå universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i år beviljat 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Ett av de beviljade projekten har titeln Evolutionärt bevarade mekanismer för stressreaktioner som kan kopplas till mediator och kromatinstruktur, och tilldelas 39,7 miljoner kronor för fem års forskning.

Växter som utsätts för stress växer dåligt. Torka och infektioner är två viktiga stressfaktorer, som kan minska avkastningen för hela världens jord- och skogsbruk. Hittills vet forskarna ganska lite om vilka mekanismer på cellnivå som styr hur växter reagerar på och skyddar sig mot stress. Känt är att en drabbad växt behöver tillverka nya proteiner som kan underlätta växtens överlevnad när förhållandena i omgivningen förändras. Ändrade levnadsförhållanden uppfattas av receptorer på växtcellens yta eller inuti cellen. När signaler från receptorerna når fram till cellkärnans DNA, förändras vilka gener som avläses och nya proteiner kan tillverkas i växtcellen.

I det här projektet fokuserar forskarna på ett stort proteinkomplex – mediatorn – som styr vilka proteiner som tillverkas. Mediatorkomplexet är särskilt intressant att studera eftersom det har förändrats mycket lite under evolutionens gång, och därför ser ganska likadant ut i jästsvampar och mänskliga celler. Forskarna ska undersöka vilken roll mediatorn har i växters och svampars anpassning till stress. I projektet studeras mekanismerna på molekylnivå i backtrav, muddermossa, vinjäst och en sorts mögelsvamp. Den nya kunskapen ska så småningom kunna underlätta utvecklingen av grödor och träd som är mer resistenta mot olika former av stress.

Huvudsökande är Stefan Björklund vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. Medsökande är SLU-forskarna Hans Ronne, institutionen för mikrobiologi, Claudia Köhler, institutionen för växtbiologi och Jan Stenlid, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, samt Åsa Strand, Umeå universitet.

Bland de projekt som tilldelades anslag i årets utlysning finns också ett projekt där SLU-forskaren Torgny Näsholm står som huvudsökande. Se särskilt pressmeddelande.

Länk till pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


Kontaktinformation