SLU-nyhet

Svartmunnad smörbult ökar kraftigt i Östersjön och Stockholms skärgård

Publicerad: 14 oktober 2015

I förra veckans årliga provfiske i Stockholms skärgård fick SLU upp 61 svartmunnade smörbultar. År 2013 och 2014 hittades bara enstaka exemplar. Samma ökning sker i Karlskrona skärgård och längs den Baltiska kusten. I Gdanskbukten i Polen är den nu den vanligast förekommande kustnära fiskarten och i Danmark fångas flera ton svartmunnad smörbult årligen.

Eftersom den svartmunnade smörbulten sätter i sig stora mängder småräkor befarar man att fisket på tångräkor i Östersjön påverkas negativt. Även våra bottenlevande arter, som tånglake och skrubbskädda, kan påverkas negativt på grund av konkurrens om lekplatser och föda.

Arten som kommer från Svarta havet och Kaspiska havet dök upp i Polen första gången 1990. Sedan dess har den spridit sig i Östersjön. Första förekomsten i Sverige var 2008 i Karlskrona. År 2010 kom rapporter från Karlshamn, Göteborg och Visby. 2013 nådde den Bråviken och Stockholms skärgård. SLU, institution för akvatiska resurser, genomför årliga provisken längs den svenska kusten, i många av våra vattendrag samt i många sjöar från Lappland till Skåne.

– Liksom med alla invasiva arter är det mest effektivt att "mota Olle i grind", säger Ann-Britt Florin, forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Det är svårt att göra något åt arten när den väl etablerat sig. Möjligtvis skulle riktat fiske eller stärkta rovfiskbestånd kunna begränsa smörbultens effekter. Att begränsa vidare spridning är också önskvärt.

Mer information
Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Kustlaboratoriet i Öregrund
010-478 41 22, ann-britt.florin@slu.se

Webbsida hos SLU med information om svartmunnad smörbult
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/

Pressbilder (får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande, fotograf ska anges)


Svartmunnad smörbult från Muskö i nät. Foto: Susanne Tärnlund


Närbild på svartmunnad smörbult från Karlskrona. Foto: Anna-Li Jonsson


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson