SLU-nyhet

Urban Eriksson ny VD för SLU Holding

Publicerad: 21 oktober 2015

Urban Eriksson har utsetts till ny VD för SLU Holding AB. Urban har 30 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom skogsbranschen.

– Vi är glada att kunna knyta till oss Urban Eriksson, som kommer att kunna tillföra SLU Holding mycket med sina erfarenheter från både forskning och näringsliv. Valet av Urban ger oss goda förutsättningar att ytterligare stärka samarbetet med de gröna näringarna och vidareutveckla SLU Holdings innovationstjänster, säger Ann-Christin Norrström, styrelseordförande i SLU Holding.

Urban Eriksson har bl.a. varit vice VD på Sveaskog, skogsdirektör inom Södrakoncernen och forskningschef på Skogforsk. I grunden har han en jägmästarexamen från SLU, en MBA i International Business Management och han är disputerad inom skogsgenetik.

– Det känns fantastiskt stimulerande och utmanande att ta över rollen som VD för SLU Holding. Det är spännande att komma till SLU, som är ett universitet som tar sig an de globala samhällsutmaningarna. Här har SLU Holding en utomordentligt viktig roll i att utveckla innovationer och framtidsföretag baserat på kunskap från universitetet och andra aktörer inom de gröna näringarna, berättar Urban.

Förra VD:n, Johannes Dyring, går vidare till ett internationellt uppdrag där han kommer att leda innovationsverksamheten kring University of Saskatchewan i Kanada.


Mer om SLU Holding, samt kontaktuppgifter
http://www.slu.se/sv/slu-holding/

Pressbild (får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande, fotograf ska anges)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson