SLU-nyhet

BioCentrum miljöcertifierat

Publicerad: 06 november 2015

Nu är även BioCentrum miljöcertierat enligt ISO 14001. Arbetet har pågått i lite mer än ett år och i certifikatet ingår alla institutioner vid Biocentrum, intendenturen och biologiska övningslaboratoriet (BÖL). Certifikatet omfattar forskning, utbildning, samverkan och fortlöpande miljöanalys.

Den 3 november firades certifieringen med blåbärstårta och det var många glada miner och stor uppslutning. Åke Olson, föreståndare för BioCentrum, säger att medarbetarna har visat ett stort engagemang för miljöarbetet och bidraget med många bra förbättringsförslag som de kommer att arbeta vidare med.

Andra pågående miljöcertifieringsarbeten på SLU just nu är

  • Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt centrum- VHC, vilket inkluderar Universitetsdjursjukhuset (UDS).
  • Institutionen för akvatiska resurser.
  • Campus Umeå.

Hemsida där det går att läsa mer om BioCentrums miljöarbete samt kontaktpersoner: http://www.slu.se/sv/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum/resurser-och-service/miljocertifiering-av-biocentrum/


Kontaktinformation