SLU-nyhet

Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna

Publicerad: 20 november 2015

Den 20 november 2015 etableras ICOS ERIC officiellt i Bryssel, ett av hittills tolv stora EU-gemensamma forskningskonsortium. Därmed tas ett organiserat samlat grepp för att kartlägga växthusgaserna i Europa.

I och med bildandet av en så kallad ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har länderna som deltar i ICOS förbundit sig att långsiktigt bidra till forskningssatsningen. När alla delar är på plats i hela ICOS kommer data från alla mätningar att vara fritt tillgängliga via en dataportal, Carbon Portal. Det kommer också att finnas årssammanställningar, kartor över utsläpp och upptag av växthusgaser och annat material som är lättillgängligt för beslutsfattare och politiker.

Atmosfärstation på Svartberget, Vindeln.SLU ingår i ICOS ERIC med stationerna på Svartberget och Degerö stormyr. Atmosfärsstationen på Svartberget mäter koncentrationen av växthusgaser i atmosfären i 15 nivåer från fyra meters höjd inne i skogen upp till 150 meters höjd. Förutom växthusgaserna koldioxid, koloxid och metan, mäts även temperatur och vattenånga. På de högre höjderna beror gaskoncentrationerna inte direkt av förhållandena i skogen därunder, utan avspeglar utsläpp och upptag från ett betydligt större område.

Ekosystemstationen på Degerö Stormyr, Vindeln. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLUDegerö stormyrs ekosystemstation sker långsiktiga mätningar av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och flödet mellan atmosfär och myr. Genom att mäta gaskoncentrationer samtidigt med luftens vertikala rörelser med hög tidsupplösning kan flödena till och från myren beräknas, det vill säga hur mycket koldioxid myren tar upp eller avger. Dessutom mäts en rad meteorologiska variabler såsom kort- och långvågsstrålning, vind, lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd. Även förhållandena i myren, såsom marktemperatur och fuktighet registreras kontinuerligt.

 

Professor Mats Nilsson, ansvarig för forskningsfrågor vid ICOS på Degerö Stormyr. Foto: Maria HedblomProfessor Mats Nilsson är ansvarig för forskningsfrågor som rör ekosystemstationen på Degerö Stormyr och har varit drivande för tillkomsten av mätstationerna i Vindeln.

– Bildandet av ICOS ERIC innebär ett åtagande om åtminstone 20 år, säger Mats Nilsson.

Mats Nilsson har varit drivande i arbetet med att etablera Svartberget och Degerö stormyr som en integrerad del i ICOS.

– ICOS Sweden är en gemensam satsning från Vetenskapsrådet och ett flertal universitet i Sverige där SLU utgör en viktig partner.

 

Fakta:

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är i nuläget ett nätverk av 95 mätstationer i 9 europeiska länder för studier av växthusgaser. Genom ICOS nätverk av mätstationer kan utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordytan mätas på ett standardiserat sätt, det vill säga att alla mätningar utförs och data samlas in på likadant sätt, vilket ger möjligheten att jämföra data på ett sätt som inte har kunnat göras tidigare.

Läs mer: http://www.icos-sweden.se/index.html


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se