SLU-nyhet

Fem projekt får pengar för att göra SLU klimatsmartare

Publicerad: 05 november 2015

Alternativa och ängslika gräsmattor på Campus Ultuna, klimatsmartare anestesi på Universitetsdjursjukhuset och stimulans för ökat nattågsresande är några av de projekt som får pengar när SLU:s klimatfond delar ut medel för första gången.

– Jag tycker det är fantastiskt roligt att vi nu har kommit i gång med att dela ut klimatfondens medel. Alla ansökningar som kom in var relevanta och det var svårt för styrgruppen att välja. De som till slut fick medel tycker jag hade kreativa förslag och jag ser fram emot vad projekten kan leda till på sikt, säger Johanna Sennmark, miljöchef på SLU.

Ett av projekten som tilldelas medel kommer att synas tydligt på campus Ultuna och beröra både studenter och anställda*. Projektet, som handlar om att ersätta traditionella gräsmattor med klimatsmarta och mångfaldsrika grönytor, anknyter till forskning inom SLU och ger en tydlig minskning i utsläppen av växthusgaser.

Medel går vid detta första tillfälle även till en energikartläggning och utbildning av anställda i Skara samt ett projekt för integration av SLU:s Skype-klienter med befintliga videolösningar.

* Ett villkor för tilldelning är att detta projekt godtas i de instanser som beslutar om Ultuna campusområde samt de som äger marken; Akademiska hus.

Dessa projekt fick medel:

  • Projekt 1 (Karin Wallin), energikartläggning samt utbildning av anställda i Skara. Har ansökt om 37 045 kronor och tilldelas hela summan.
  • Projekt 4 (Maria Ignatieva),”Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus”. Har ansökt om 250 000 kronor och tilldelas hela summan.
  • Projekt 5 (Birgitta Östlund-Wiberg), utbildning i lågflödesanestesi samt i TIVA (totalintravenös anestesi) med mål att minska Isoflurananvändningen på UDS. Ansökt om 400 000 kronor, tilldelas 250 000 kronor om projektet är genomförbart på de medel man tilldelats.
  • Projekt 7 (Eva Johansson), stimulera ökat resande med nattåg som alternativ till flyg, LTV-fakulteten. Ansökt om 120 000 kronor, tilldelas 70 000 kronor.
  • Projekt 8 (Björn Lindell) 3-årigt projekt gällande Skype integration. Ansökt om 500 000 kronor per år under tre år, totalt 1 500 000 kronor. Tilldelas sökta medel från december 2015 (en månad) samt för 2016 och 2017. Utbetalning av 2015 års belopp sker därför med 1/12 del av sökt belopp eller 1/12 * 500 000 tkr = 41 660 kr. För år 2016 och 2017 sker utbetalning med 250 000 kr per halvår.

Om SLU:s klimatfond

SLU:s klimatfond delar ut medel till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser två gånger per år. Beslut fattas av rektor efter förslag från styrgruppen för SLU:s klimatfond. Klimatfonden delade vid det första tillfället ut totalt 656 920 kronor. Nästa ansökningsomgång öppnas under våren 2016.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se