SLU-nyhet

Nya dekaner på SLU-fakulteter

Publicerad: 19 november 2015

Torleif Härd, Kristina Dahlborn och Göran Ståhl är de tre nya dekanerna för NJ-, VH- och S-fakulteterna, utsedda av rektor efter val till fakultetsnämnderna. LTV-fakultetens dekan Håkan Schroeder omförordnades för ännu en mandatperiod.

Göran Ståhl är professor vid Skoglig resurshushållning och f n vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys. Kristina Dahlborn är professor vid Anatomi, fysiologi och biokemi. Torleif Härd är professor vid Kemi och bioteknologi.

Så här blev valen i SLU:s fyra fakultetsnämnder:

NJ-fakulteten: Torleif Härd (dekan), Pär Forslund (prodekan, omförordnad), Carin Martiin, Göran Bergkvist, Johanna Mattila, Jon Petter Gustafsson, Richard Johnson och Sara Hallin, med Rikard Landberg och Katarina Elofsson som första resp andra suppleant.

VH-fakulteten: Kristina Dahlborn (dekan), Henrik Rönnberg (prodekan, ny), Anne-Marie Dalin, Johan Dicksved, Anders H Herlin, Lena Lidfors, Leif Norrgren och Anna Wallenbeck, med Anna Bergh och Pia Haubro Andersen som första resp andra suppleant.

S-fakulteten: Göran Ståhl (dekan), Christer Björkman (prodekan), Anders Alanärä, Pernilla Christensen, Anders Dahlberg, Ann Dolling, Annika Felton och Ove Nilsson med Tomas Nordfjell och Jonas Rönnberg som första resp andra suppleant.

LTV-fakulteten: Håkan Schroeder (dekan), Lena Ekelund Axelson (prodekan, ny), Jan-Eric Englund, Märit Jansson, Kristina Blennow, Kerstin Nordin och Linda-Maria Mårtensson med Erland Liljeroth och Helena Persson Hovmalm som första resp andra suppleant.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson