SLU-nyhet

Pressinbjudan till konferens om framtidens växtskydd

Publicerad: 03 november 2015

Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik och ett EU-direktiv om integrerat växtskydd – det är bakgrunden till att SLU och Jordbruksverket ordnar en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 10–11 november. Där samlas forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

De gröna näringarna kan förvänta sig stora förändringar och utmaningar inom växtskyddsområdet framöver. EU:s arbete med integrerat växtskydd (IPM), den snabba utvecklingen av resistens bland skadegörare och ogräs (t.ex. rapsbaggar och renkavle), bristande tillgång på bekämpningsmedel, nya allvarliga skadegörare som knackar på dörren eller redan är här (t.ex. "suzukii-flugan" och askskottsjuka) samt klimatförändringar, är viktiga frågor som behöver diskuteras.

Arrangörerna har varit måna om en bred uppslutning på konferensen, och programmet har därför utformats i samråd med representanter från Skogsstyrelsen, LRF, Skogforsk, Hushållningssällskapen, SCA, Svenskt Växtskydd, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, LRF Trädgård och LRF Skogsägarna.

– Konferensen i Uppsala är en bred samling kring växtskyddet. Förhoppningsvis kan vi komma ett steg närmare lösningarna på några av de problem som finns, säger Magnus Franzén, enhetschef på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning.

– Journalister är hjärtligt välkomna att bevaka konferensen eller intervjua experter inom olika områden, säger Lars Andersson, ogräsexpert och en av SLU-forskarna i organisationskommittén.

Programmet i korthet

Tisdag 10 november

  • Inledningstal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
  • Inbjudna gästföreläsare ger en internationell överblick över de utmaningar som jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsnäringarna står inför, samt visioner om framtidens växtskydd.

Resten av dagen följer seminarieblock inom fem temaområden:

  • Växtskyddsmedel – resistensutveckling, tillgång och miljöeffekter
  • Nya skadegörare och ogräs
  • Teknisk utveckling – analys, prognos, bekämpning
  • Integrerat växtskydd och växtförädling för ökad motståndskraft
  • Biologisk bekämpning, ekosystemtjänster och odlingssystemets utformning

Onsdag 11 november

  • Paneldiskussion om hur näring, rådgivning och forskning kan arbeta bättre tillsammans.
  • Seminarieblock om skogsbruk, trädgård respektive jordbruk.
  • Avslutande paneldiskussion, ledd av Peter Sylwan, om hur vi löser framtidens växtskyddsproblem.

Mer om konferensen

Tid: Tisdag 10 november–onsdag 11 november 2015
Plats: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala (Ultuna)
Program, anmälan etc.:
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nationell-vaxtskyddskonferens-2015/

För praktisk information och registrering, kontakta Akademikonferens på 018-67 15 92 eller vaxtskyddskonferens2015@slu.se.

För journalister

Journalister anmäler sig via en särskild länk: https://www.akademikonferens.se/vaxtskydd2015/journalist

Kontaktpersoner rörande konferensens innehåll eller önskemål om intervjuer

Lars Andersson, professor
Ogräsbiologi och ogräsreglering, Institutionen för växtproduktionsekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 33 66, 070-344 39 76, lars.andersson@slu.se

Magnus Franzén, agronom och enhetschef
Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket
070-274 99 75

Bakgrundsmaterial

Korta sammanfattningar ("abstracts") av konferensföreläsningarna kommer att publiceras på konferensens webbplats inför konferensen.

Nedan följer ett axplock av pressmeddelanden från Jordbruksverket eller SLU inom några av de områden som tas upp under konferensen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson