SLU-nyhet

Rehabilitering, barkborrar, vargar och åkerplantering i Fakta Skog från SLU

Publicerad: 30 november 2015

Läs om åkergran, rehabiliteringsskog, granbarkborre och etablering av varg.

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut i november 2015 och finns nu tillgängliga på webben:

Åkergranens stamvolym och virkesutbyte – funktioner för skattning av stamvolym och virkesutbyte hos unga–medelålders granar.

I Sverige har gran planterats på åkermark under lång tid. Plantering av gran på åkermark har ökat sedan slutet av 1960-talet. Glesa förband bör undvikas om man vill satsa på kvalitetstimmer. Timmer av åkergran fås efter en rotationsperiod på 40–60 år.

Fakta Skog 5 2015 

Rehabiliteringsskog och virkesproduktion - går de att kombinera

Vistelse i skogsmiljö kan ge människor rehabilitering och återhämtning från utmattningssyndrom och andra stressjukdomar. Den viktigaste enskilda faktorn för att skogen ska upplevas som återhämtande är hög trädålder. Relativt stora arealer rehabiliteringsskog kan sparas till en relativt liten förlust av virkesvärdet.

Fakta Skog 6 2015

Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd?

Granbarkborre är en av de ekonomiskt viktigaste skadegörarna i granskog. Under utbrott kan granbarkborrarna döda miljontals granar. Angripna granar hittas framförallt i volymrika granbestånd och särskilt då sådana som drabbats av granbarkborreangrepp året innan. Efter stora stormfällningar bör man under upparbetningen prioritera områden med många stora stormluckor, eftersom risken för omfattande skador av granbarkborre där är störst.

Fakta Skog 7 2015

Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg?

Det totala jaktuttaget av älg i områden i Mellansverige minskade under tioårsperioden, men mest inom vargrevir. Den lokala älgförvaltningen och jägarnas respons på etablering av rovdjur, via justering av jaktuttagets storlek och sammansättning, är en viktig faktor som till stor del kan styra hur stor effekt rovdjuren kommer att få på olika bytespopulationer.

Fakta Skog 8 2015

 

Fakta:

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/forskning/faktaskog


Kontaktinformation