SLU-nyhet

SLU gör inspel till forskningspolitiken

Publicerad: 04 november 2015

SLU har av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson fått i uppdrag att lämna underlag till regeringens forskningspolitik.

Sammanfattningsvis föreslår SLU i korthet följande, vilket godkändes av styrelsen vid tisdagens sammanträde

  • Nationella satsningar på tre utmaningsdrivna forskningsområden: Människan i en föränderlig värld, Hållbar och säker livsmedelsförsörjning samt Hållbar ekosystemförvaltning och biobaserad ekonomi.
  • För att möta dagens stora samhällsutmaningar krävs forskning som bidrar till lösningar SLU har utvecklat effektiva arbetssätt där integrering mellan olika vetenskapsområden kombineras med e aktiv dialog och nära samverkan med intressenter.
  • SLU anser därför att forskningen inom samhällsvetenskap och humaniora, liksom tvärvetenskap, bör förstärkas.
  • En förstärkning av basanslagen välkomnas.
  • SLU stöder förslaget om införande av sexåriga meriteringsanställningar.
  • Finansiering av produktionsorienterad forskning rörande lantbruket bör förstärkas.
  • VR:s resurser för infrastruktur får inte inskränkas ytterligare av internationella åtaganden.
  • Införandet av nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata bör påskyndas.
  • Förordningen som reglerar SLU:s yrkesexamina bör justeras så att samtliga yrkesexamina anpassas till 2007 års reform.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson