SLU-nyhet

Vinnova-miljoner till SLU

Publicerad: 02 november 2015

I Vinnovas utlysning Vinnova Pilot 1, Samverkansstrategier och implementering, har SLU fått 3,2 miljoner kronor.

SLU:s ansökan fick betyget 3 på en tregradig skala, vilket placerade SLU i toppskiktet bland de 27 lärosäten som sökte medel ur Vinnova Pilot 1.

I Vinnovas beslut heter det bl a att SLU ”…bedöms beskriva en väl framskriden strategi för och implementering av samverkan (betyg 3). Lärosätet har skickat in ett välskrivet och genomarbetat underlag som visar på en tydlig strategi med höga ambitioner. Strategin bedöms förankrad på högsta nivå och lärosätet avsätter resurser för samverkan. Implementering bedöms tydligt beskriven där samverkanslektorerna utgör ett viktigt verktyg för denna process. Underlaget beskriver också att lärosätet har ett utifrån och in-perspektiv och arbetar också med omvärldsanalyser. Vidare lyfts också internationaliseringens samt studenters betydelse för samverkan. Med utgångspunkt i att underlaget beskriver en utveckling av nya sektorer och branschförändringar så reflekterade bedömarna över om inte lärosätet kan höja ambitionen och förnya sin samverkan givet lärosätets goda förutsättningar och samverkanstradition”.

Se även Naturvetarbloggen:

http://naturvetarbloggen.se/vilka-universitet-ar-bra-pa-samverkan/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson