SLU-nyhet

142 blommor blommade på första advent

Publicerad: 02 december 2015

November kan tyckas grå, men i naturen kämpar blommorna på. Det visade sig inte minst när Adventskollen genomfördes för första gången under första advent. På Öland hittade man hela 123 olika blommande arter, trots att det kommit en rejäl köldknäpp veckan innan.

– Det är alltid spännande att se hur länge växtsäsongen håller på och om man hittar något överraskande, säger Ulla-Britt Andersson från Färjestaden som bidrog till de många fynden på Öland.

I Adventskollen var uppgiften att ge sig ut i naturen, bortom trädgårdens planteringar, och hitta så många blommande arter som möjligt under första adventshelgen. De flesta rapporterna kom så klart från södra Sverige men en frostig smörblomma hittades i Sundsvallstrakten. Tillsammans rapporterades 142 olika blommande arter in under Adventskollen.

– Vi försöker dokumentera klimatförändringens påverkan på både vårtecken, hösttecken och hur lång växternas växtsäsong blir och Adventskollen blir en del i detta, berättar Kjell Bolmgren från SLU.

Växtsäsongens längd påverkas direkt av klimatet, så när klimatet förändras ändras även växtsäsongen. I Sverige har växtsäsongen blivit 5-10 procent längre under de senaste 50 åren och den största ökningen har skett i norra Sverige. Olika växter påverkas dock olika av ett förändrat klimat och det är svårt att förutsäga vilka arter som kommer att gynnas eller missgynnas av det förändrade klimatet. Sedan några år tillbaka välkomnar Svenska fenologinätverket därför rapporter om årstidsskiftningarna i naturen på hemsidan www.naturenskalender.se. Där kan alla som gör observationer av allt från vårtecken till hösttecken bidra till en gemensam, landsomfattande datainsamling om klimatförändringens effekter på naturen.

Här är hela listan med arter som hittades med en blommande blomma under första advent:

Backglim, backnejlika, backtimjan, baldersbrå, bergbräsma, berggröe, bergnepeta, blå sommarbinka, blåeld, blåklint, blåmunkar, blåmålla, bosyska, brännässla, cikoria, dunört, etternässla, femfingerört, flikplister, fältmalört, fältvedel, fältvädd, färgkulla, gatkamomill, gatkrassing, gråbo, grådådra, gråfibbla, grässtjärnblomma, grönfibbla, grönknavel, gul nunneört, gullviva, hagfibbla, harklöver, harkål, humlelusern, hundkäx, hundäxing, hybridforsytia, hönsarv, höstaster, höstfibbla, jordrök, järnört, jättenattljus, kalvnos, kamomill, kanadabinka, klibbkorsört, klittviol, klätt, knylhavre, korsört, krustistel, krypven, kummin, kustbaldersbrå, kålmolke, lejongap, liten blåklocka, ljung, ljus solvända, ljust kungsljus, lomme, luktviol, lyktfibbla, mahonia, malört, mjukplister, murgröna, månviol, nattskatta, odört, ogräsmaskrosor, oxtunga, penningört, praktkungsljus, raps, renfana, revfingerört, revormstörel, revsmörblomma, ringblomma, rävtörel, rödklint, rödklöver, rödmalva, rödmålla, rödplister, röllika, sandkämpar, sandmaskrosor, sandnarv, sandvita, skuggnäva, skär kattost, smultron, småsporre, smörblomma, snärjmåra, solros, sparvvicker, stenkrassing, stinknäva, stockros, stor blåklocka, stormåra, stortimjan, sumpgentiana, svartkämpar, svenskmålla, svinmolke, svinmålla, såpnejlika, taggsallat, tomtskräppa, trift, trädgårdsveronika, tusensköna, ullkardborre, vildmorot, vildpersilja, vintergröna, vit sötväppling, vitgröe, vitklöver, vitmåra, vitplister, vitsippa, våtarv, väddklint, vägsenap, åkerkulla, åkermolke, åkersenap, åkerveronika, åkerviol, äkta johannesört, äkta nattljus, älggräs, ölandskungsljus.

 Kontakt:

Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket 

Tel 0730-67 03 65 kjell.bolmgren@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson