SLU-nyhet

Inte bara bin är viktiga för pollineringen

Publicerad: 02 december 2015

Bin brukar anses vara de insekter som är mest effektiva på att pollinera grödor, men en ny stor studie visar att andra insekter kan vara minst lika viktiga. En mångfald av olika insekter behövs för vår matförsörjning. Den slutsatsen drar en stor grupp forskare i en ny artikel i tidskriften PNAS.

Många av världens grödor pollineras av insekter. Vilda bin och honungsbin antas ofta vara den grupp som har störst betydelse, men någon systematisk undersökning av andra insektsgruppers betydelse på global nivå har inte gjorts förrän nu. Den artikel som publicerades i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften PNAS, bygger på 39 fältstudier utförda på fem kontinenter där forskare har mätt i hur hög grad olika grödor pollineras av honungsbin, andra bin (inklusive humlor) respektive "icke-bin".

Analysen av fältstudierna visar att "icke-bin" stod för 39 procent av blombesöken. Insekter som flugor, skalbaggar, fjärilar och getingar är alltså viktigare för pollineringen av grödor än vad vi tidigare har trott.

– De andra insekterna var visserligen inte lika effektiva pollinatörer som bin per blombesök, men de var flitigare besökare, säger Romina Rader från University of New England, som har sammanställt och analyserat alla data.

Forskningen tyder med andra ord på att både bin och andra insekter krävs för vår matförsörjning, något som ytterligare förstärker bilden av hur viktigt det är att bevara en mångfald av arter.

I studien visas att vissa grödor nästan uteslutande pollinerades av bin, men det fanns också grödor som främst pollinerades av skalbaggar, myror eller flugor. Intressant var också att samma typ av gröda kunde pollineras av olika insektgrupper i olika områden, eller vid olika tidpunkter på året. Bland annat ingick tre svenska studier i raps där "icke-bin" stod för som minst 5 procent, och som mest 60 procent av blombesöken.

– Vi har tidigare visat att vilda bin och honungsbin är viktiga pollinatörer i världens grödor. Nu har vi gått vidare och visar att även ett stort antal andra arter av insekter kan ge betydande bidrag, säger Riccardo Bommarco, från SLU:s institution för ekologi.

Huvudansvarig för studien var Romina Rader från University of New England, i Australien. Från Sverige har framför allt forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidragit med data till studien. Artikeln har sammanlagt 52 författare.


Kontaktperson vid SLU

Riccardo Bommarco, professor
Institution för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
018 - 67 24 23, Riccardo.Bommarco@slu.se

Artikeln
Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. Romina Radera m.fl. PNAS.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1517092112

Andra relaterade webbsidor


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson