SLU-nyhet

Julhälsning från rektor & prorektor

Publicerad: 15 december 2015

SLU har fokus på de viktigaste framtidsfrågorna! Klimatet är vår största utmaning och en av de viktigaste faktorerna i SLU:s arbete för hållbart nyttjande av naturresurserna.

Vare sig det handlar om lantbruk, skogsbruk, vattenfrågor, djurhälsa, landsbygds- och stadsutveckling, nationellt eller internationellt, sätter klimatet ramarna för både produktion och miljö. Vid klimatmötet i Paris deltar t.ex.till exempel SLU med flera sidoevenemang som handlar om skogen som resurs i klimatarbetet.

Det kommer att behövas mycket kompetens för att lösa och hantera naturresursfrågor för framtiden, och det avspeglas i hela vår verksamhet – utbildning, forskning och miljöanalys. Ni SLU-studenter är viktiga bärare av den kompetensen. Vi är stolta över er, och vi hoppas att ni är stolta över SLU!

Det har varit en intensiv hösttermin, och många av er har utöver ert eget pluggande också varit aktiva i vårt arbete med att utveckla utbildningenvåra utbildningar genom alla studiebevakningsuppdrag. Ni ska ha stort tack för det - era erfarenheter och tankar om framtidens utbildning är oumbärliga i det arbetet!.

Nu är det snart jul – dagarna är korta och vi behöver tända ljus för att skingra mörkret. Det är dags för lite vila. Vintern har inte kommit riktigt än, men det finns fortfarande hopp om en vit jul i hela landet. Jag hoppas att vi får många härliga vinterdagar med lagom mycket snö och lagom kallt under de kommande helgerna.

Vi har ett händelserikt år bakom oss, vi har ett spännande år framför oss. Å våra och universitetets vägnar vill vi tacka alla SLU-studenter, från norr till söder, för goda insatser under året, och tillönska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Peter Högberg & Lena Andersson-Eklund
rektor prorektor


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se