SLU-nyhet

Klimat-ris från SLU – en av världens bästa innovationer 2015

Publicerad: 02 december 2015

Den amerikanska tidskriften Popular Science upprättar varje år listor över nya innovationer som är så briljanta att de lär forma framtiden. Högst inom området ingenjörskonst rankas ett klimatsmart, modifierat ris som kan odlas nästan helt utan metanutsläpp. Riset har tagits fram av ett internationellt forskarlag under ledning av Chuanxin Sun från SLU.

Metan är den näst viktigaste växthusgasen, efter koldioxid, och en betydande andel av de metanutsläpp som människan står för kommer från risodling. I somras publicerades en artikel i tidskriften Nature om ett nytt ris, SUSIBA2, som avger betydligt mindre metan än vanligt ris, och som dessutom lagrar mer stärkelse i kärnan än traditionella rissorter.

Det nya riset väckte stor uppmärksamhet i medier jorden runt, och nu har det alltså utsetts till en av årets viktigaste innovationer av tidskriften Popular Science. Tidskriften redovisar 100 innovationer, fördelade på tio områden, som bedöms vara så revolutionerande att de förväntas prägla framtiden. Högst inom området ingenjörskonst rankas alltså det nya riset.

Forskarna bakom riset kommer från universitet i Sverige, Kina och USA, och många av dem är eller har varit verksamma vid SLU. Huvudförfattare till Nature-artikeln är Chuanxin Sun, docent vid SLU:s institution för växtbiologi. Christer Jansson, som har arbetat med det nya riset i tio år var tidigare professor vid samma institution, men är nu verksam vid Pacific Northwest National Laboratory i USA.

Forskarna har lyckats minska mängden metan som avges genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem i förhållande till mängden kol i blad och blomställningar. Riset har tillförts ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen och medför att plantorna lagrar in mer stärkelse i de ovanjordiska delarna och mindre i rötterna. Riset är inte tillgängligt för kommersiell odling, men det testas i praktisk odling i Kina.


Kontaktpersoner vid SLU

Chuanxin Sun
Forskare, docent
Inst. för växtbiologi, SLU
+46 736 2215 40, Chuanxin.Sun@slu.se

Anna Schnürer
Professor
Inst. för mikrobiologi, SLU
018-67 32 88, 0734-23 15 17, anna.schnurer@slu.se

Läs mer

Motiveringen i Popular Science (Popsci)

Artikel om riset i Sciencemag

Pressmeddelande från SLU om Natureartikeln

Artikeln i Nature

Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. J. Su, C. Hu, X. Yan,Y. Jin, Z. Chen, Q. Guan, Y. Wang, D. Zhong, C. Jansson, F. Wang, A. Schnürer & C. Sun. Nature 523, 602–606 (30 July 2015) doi:10.1038/nature14673. http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7562/full/nature14673.html


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson