SLU-nyhet

Norskt företag ska designa SLU:s undersöknings- och forskningsfartyg

Publicerad: 18 december 2015

Det blev det norska företaget Skipsteknisk som fick uppdraget att ta fram det design- och konstruktionsmässiga underlaget till byggandet av SLU:s fartyg för miljöövervakning och fiskeriforskning. Avtalet skrevs på igår, 17 december 2015. Det underlag som avtalet gäller ska ligga till grund för upphandling av varv under hösten 2016.

Avtalet undertecknades av Skipsteknisks VD Hans Ove Holmøy och SLU:s inköpschef Susanne Afzelius. På plats vid mötet vid SLU i Uppsala fanns även representanter för SMHI, som tillsammans med SLU kommer att stå för merparten av den miljöövervakning och forskning som fartyget ska användas till.

Åke Dagnevik, SLU:s fartygskonsult, ser ljust på fortsättningen:

– Det här kommer att bli bra för SLU. Skipsteknisk är världsledande när det gäller den här typen av fartyg, och har vana vid samarbeten med statliga myndigheter. Att det är lågkonjunktur i varvsindustrin kan också vara en fördel när det så småningom blir dags att upphandla varv.

Speciellt med denna typ av fartyg är t.ex. att de ska vara mycket tystgående och ha minimal bubbelbildning vid framfart, för att inte störa vid ekolodning. Detta kräver bland annat att kraftöverföringen sköts av elmotorer och att bogpartiet har rätt utformning.

Skipsteknisks VD Hans Ove Holmøy är glad över att få konstruera Sveriges nya miljöövervaknings- och forskningsfartyg:

– I den här typen av projekt får vi utnyttja företagets fulla kompetens, då det är ett kombinerat fiske- och forskningsfartyg. Vi har konstruerat liknande fartyg tidigare, men varje fartyg "skräddarsys" efter kundens speciella önskemål.

Underlaget ska vara klart i september 2016, och upphandlingen av varv ska enligt planen vara klar före jul 2016. Fartyget beräknas vara färdigt för en premiärtur i slutet av 2018.

Kontaktpersoner
Åke Dagnevik, fartygskonsult
Sveriges lantbruksuniversitet
070-209 44 04, ake.dagnevik@slu.se

Susanne Afzelius, inköpschef
Sveriges lantbruksuniversitet
telefon 018-67 22 78
susanne.afzelius@slu.se

Pressbild (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Mer information om upphandlingen

Länk till Skipsteknisk
http://www.skipsteknisk.no/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson