SLU-nyhet

Nya SLU:are i KSLA

Publicerad: 14 december 2015

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst nyligen valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sex verksamma i SLU.

  • Jordbruksavdelningen:

Pia Haubro Andersen, professor i stordjurskirurgi vid Kliniska vetenskaper, SLU Uppsala.

  • Allmänna avdelningen:

Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI och ordförande i SLU:s styrelse.

Carin Martiin, lektor och avdelningschef för Agrarhistoria vid SLU Uppsala.

Martyn Futter, docent i miljöanalys vid Vatten och miljö, SLU Uppsala.

  • Skogsavdelningen:

Joakim Hjältén, professor i växt-djurinteraktioner och naturvårdsbiologi vid Vilt, fisk och miljö, SLU Umeå.

Torgny Näsholm, professor i skoglig ekofysiologi vid Skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson