SLU-nyhet

Forskningsföretag samarbetar med SLU om läkemedel mot resistenta bakterier

Publicerad: 08 december 2015

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Ultupharma AB, ett nystartat företag för upptäckt av nya antibiotika, inleder ett samarbete för att identifiera och utveckla nya läkemedelssubstanser mot antibiotikaresistenta bakterier.

– Den kraftigt ökade antibiotikaresistensen är en av vår tids globala ödesfrågor för både human- och veterinärmedicinen och behovet av nya antibiotika är enormt, säger Johan Schnürer, vicerektor vid SLU. 

Samarbetet förväntas leda till både upptäckter av tidigare okända substanser och helt nya sätt att odla och isolera mikroorganismer från olika miljöer. Forskningssamarbetet bygger på tidigare gemensamma projekt med bl a läkemedelsföretaget Medivir och har sin bas i SLU:s internationellt erkända forskning om mikrobiella interaktioner, metaboliter och naturproduktkemi.

– Samarbetet med SLU-forskarna är ytterligare ett steg i utvecklingen av Uppsala som en ledande miljö för antibiotikaforskning, säger Ultupharmas VD och huvudägare Bo Öberg, en av grundarna till det framgångsrika helsvenska läkemedelsföretaget Medivir.

SLU-forskarna – från de tre institutionerna Mikrobiologi, Kemi och bioteknologi, samt Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap – har alla lång erfarenhet av att isolera nya mikroorganismer och deras metaboliter med vilka mikroorganismer konkurrerar med varandra i naturen.   Sådana metaboliter, potentiellt med nya verkningsmekanismer, kan utgöra startpunkten för utvecklingen av framtida antibiotika för behandling av svåra bakterieinfektioner. Ett första patentansökan om en helt ny substans har redan lämnats in och ytterligare en ansökan beräknas lämnas in vid årsskiftet.

För mer information:

Professor Johan Schnürer, vicerektor SLU; johan.schnurer@slu.se ,  tel 070-815 19 78
Professor Anders Broberg, Kemi och bioteknologi, SLU; anders.broberg@slu.se , tel 018-67 22 17


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson