SLU-nyhet

Råvarujakt i arktiska Sverige påverkar ren, älg och människa

Publicerad: 18 december 2015

Arktis är hett, politiskt ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Allt fler riktar blickarna mot Nordkalotten i jakt på råvaror såväl som rekreation. Hur påverkar detta traditionella verksamheter som renskötsel och jakt? Det ska ett forskarlag med ledning vid SLU i Umeå nu undersöka.

Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå, leder ett forskarlag inom REXSAC, ett nordiskt excellenscentrum som koordineras av Sverker Sörlin vid KTH. Forskarlaget ska ta fram modeller som integrerar effekterna av klimatförändringar, ändrad markanvändning (till exempel gruvdrift) och föroreningar i relation till bland annat renskötsel och jakt.

– Vi kommer att rikta in oss på två fallstudier i norra Skandinavien (Kiruna) och västra Grönland (Nuuk). Klimatförändringar kommer att allvarligt påverka ekosystemtjänster och mänskliga resursanvändningsmönster. Mest allvarligt påverkas den traditionella rennäringen, men också jakt på älg, Sveriges viktigaste vilt.

Genom att forskningen inkluderar deltagare från samhällets olika delar är förhoppningen att resultaten ska återspegla de drabbades behov och intressen samtidigt som de ska utgöra ett robust vetenskapligt stöd för beslutsfattare att förbättra samhällets möjligheter att reagera på förändringar.

För att skapa framtidsmodellerna behöver forskarlaget först beskriva historiska och nutida skeenden kopplat till data från fortlöpande miljöanalys och den forskningsinfrastruktur som tillhandahålls genom Vetenskapsrådets satsning SITES.

Excellenscentret REXSAC (The Centre of Excellence for Resources, Extractive Industries and Sustainable Arctic Communities) har beviljats 28 miljoner kronor från Nordiska rådet (Nordforsk).


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se