SLU-nyhet

Wallenberg Academy Fellow till SLU

Publicerad: 03 december 2015

Dr Frank Johannes vid Münchens tekniska universitet är en av årets 29 Wallenberg Academy Fellows. Han har på konstgjord väg framkallat metyleringsförändringar av DNA hos växter. Det har påverkat egenskaper som blomningstid och längden på växtens rötter. Dessa förändringar har sedan gått i arv i flera generationer.

Som Wallenberg Academy Fellow ska Frank Johannes utforska hur naturligt framkallade epigenetiska mutationer kan förändra växters anpassningsförmåga. Han kommer att utsätta backtrav (Arabidopsis thaliana) för olika typer av stress och sedan följa hur epigenetiken påverkas. Nästa steg är att korsa blommor som klarar stresspåverkan bra, och efter några generationer undersöka om de epigenetiska förändringar som anpassar blomman till stressfaktorerna har selekterats fram.

Det är ett välkänt faktum att genetiska mutationer förändrar sekvensen i DNA och att sådana förändringar kan påverka en egenskap hos en individ eller en växt. Epigenetiska mutationer däremot kan orsaka skillnader i aktiviteten hos gener utan att DNA-sekvensen förändrats. Till exempel kan metylgrupper kopplas till DNA, så att gener stängs av.

Ett långsiktigt mål med projektet är att undersöka om epigenetiken går att använda i förädling av grödor. Frank Johannes kommer att bedriva sin forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets – och världens – mest lovande, unga forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen. Programmet innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor samtidigt som de får en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap.

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka deras ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra sina forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Programmet uppfyller på så vis flera av de kriterier som efterfrågats för att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.

Mer om programmet och den forskning som de olika Wallenberg Academy Fellows bedriver:

www.wallenberg.com/kaw

www.wallenbergacademyfellows.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson