SLU-nyhet

Sök pengar från klimatfonden före 31 mars!

Publicerad: 18 december 2015

Har du en smart idé om hur SLU kan minska sin klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från SLU klimatfond och kanske få din idé förverkligad.

SLU:s klimatfond är en del i arbetet med miljömålen för tjänsteresor. För varje flygresa tas en avgift ut som går till klimatfonden. Medlen ska sedan användas för klimatfrämjande åtgärder och kan sökas av både anställda och studenter. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder för minskad energianvändning, resfria möten, alternativa transportsätt etc.

I första ansökningsomgången kom det in nio riktigt starka bidrag, varav fem stycken fick hela eller delar av den ansökta summan. Läs gärna mer om dessa på klimatfondens sida på medarbetarwebben, under Stööd och service och Miljöarbete.

Där hittar du även information om bedömningskriterier, ansökningsblankett och exempel på kostnadskalkyler.

Sista dag för ansökan är 31 mars 2016.

https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/miljoarbete/slus-klimatfond/


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se