SLU-nyhet

Ang prof Mats Hagner

Publicerad: 11 februari 2015

Med anledning av att professor Mats Hagners publiceringar uppmärksammats av Academic Rights Watch:

Professor Mats Hagner gick i ålderspension från SLU 1999. Han har därefter bedrivit studier i egen regi. Mats Hagner har inte gjort detta på SLU:s uppdrag, vare sig inom ramen för något forskningsprojekt inom SLU, med finansiering via SLU eller i någon annan form kopplad till SLU.

SLU kan inte ta ansvar för sådant som inte bedrivs inom ramarna för SLUs verksamhet, lika lite som andra universitet gör det. Därför finns Mats Hagners skrifter inte heller tillgängliga i SLU:s interna publikationsdatabas Epsilon eller på SLU:s webbplats– lika litet som andra icke-SLU-forskares publikationer finns där.

Epsilon är SLU:s arkiv för vetenskapliga publikationer. Epsilon är inte ett förlag eller en publicerande organisation utan det är SLU:s institutioner som publicerar artiklar/rapporter/faktablad/avhandlingar och sedan deponeras dessa i Epsilon.

Villkoret för att en publikation ska deponeras i Epsilon är att författaren och/eller publikationen ska tillhöra en institution vid SLU och publiceringen ska godkännas av institutionen.

När det gäller de nu aktuella rapporterna av Mats Hagner uppfylls inte dessa villkor. Länkarna till rapporterna har därför deaktiverats i Epsilon, men skrifterna naturligtvis tillgängliga och sökbara i andra, öppna databaser, som Libris.

Inget hindrar Mats Hagner från att t ex på vanligt sätt skicka sina bidrag till vetenskapliga tidskrifter och få dem bedömda av oberoende experter. Det är för övrigt så SLU:s forskare publicerar merparten av sin forskning. Hagners skrifter är tillgängliga via SLU:s bibliotek, för den som önskar låna dem. Han är inte censurerad. Det står honom fritt att publicera sina skrifter var som helst, utom i Epsilon, som är förbehållet SLU:s verksamma forskare.

Hagner försöker leda i bevis att det föreligger en konspiration. Så är inte fallet. Att han otillbörligen lyckades bli registrerad i ett av SLU:s personalsystem under en kortare tid, innan det upptäcktes, innebär inte heller att hans efter anställningen publicerade skrifter ska registreras i Epsilon.

Vad gäller övriga skrivningar om SLU i inlägget på ARW har dessa anklagelser (Riokonferensen etc) diskuterats och dementerats utförligt ett flertal gånger, bland annat i UNT, på SvDs Brännpunkt etc, där den intresserade kan ta del av SLU:s klarlägganden. Återfinns också på denna webbplats arkiv.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus